خریداران محترم توجه داشته باشند کلیه درخواست های پشتیبانی به بخش پشتیبانی منتقل شده و شما می توانید با عضویت در سایت و ورود به بخش مربوطه، درخواست خود را برای واحدهای مختلف زودچین ارسال کنید.

تماس تلفنی با کارشناسان زودچین

4370 041 0903

info@zoodchin.com